Hem

Välkommen till
Ljungby Koloniförening!

 !OBSERVERA!  
Om du tittar på hemsidan från din mobil så måste du vrida telefonen 90 grader för att se allt.

Ljungby Koloniförening bildades 15 april 1948, efter att Ljungby Kommun 1947 upplåtit mark vid Strömgatan. 1983 utökades området med 30 lotter pga stor efterfrågan.


Totalt finns 82 kolonilotter på mellan 200-455 kvm.

Kolonilotten får bebyggas med högst 30 kvm samt ett växthus på högst 6 kvm.


Paviljongen som ligger centralt på området invigdes 2006 för gemenskap och trevnad för medlemmarna. Där finns el indraget. Kommunalt dricksvatten finns att hämta vid 8 tappställen som är utspridda på området.