Aktivitetsplan 2024

Aktivitetsplan 2024

Onsdag 24/4 Arbetsdag klockan 17.00.

Onsdag 1/5 Säsongsinvigning, 75 årsfirande och medlemsmöte klockan 15.00.

Måndag 10/6 Arbetsdag klockan 17.00.

Fredag 21/6 Midsommarafton klockan 16.00.

Fredag 12/7 PUB-afton klockan 18.00.

Söndag 28/7 Kafferep klockan 15.00.

Lördag 10/8 Medlemsmöte med arbetsdag klockan 10.00.

Söndag 25/8 Öppet Hus med café mellan klockan 14.00 – 17.00.

Lördag 26/10 Arbetsdag och säsongsavslutning klockan 10.00.