Styrelsen

Styrelsen

Lena Rydström

Ordförande

Benny Brandt

Kassör

Mathias Folke

Ordinarie ledamot

Kent Einarsson

Ordinarie ledamot

Vakant

Ordinarie ledamot

Bodil Andersson

Vice ordförande

Lena Hjelmqvist

Sekreterare

Helen Gustafsson

Suppleant

Kerstin Dahlberg

Suppleant

Vaktmästaren

Dan Rydström

Har du sett något som behöver åtgärdas?
Har du några förslag på förbättringar?


Hör av dig till vaktmästaren!

E-post: ljungbykoloni@hotmail.com

Mobil: 0706819088