Styrelsen

Styrelsen

Lena Rydström

Ordförande

Maritha Karlsson

Kassör

Mathias Folke

Ordinarie ledamot

Kent Einarsson

Ordinarie ledamot

Vakant

Suppleant

Robin Karlsson

Vice ordförande

Lena Hjelmqvist

Sekreterare

Pia Sinivaara

Ordinarie ledamot

Bodil Andersson

Suppleant

Vaktmästaren

Dan Rydström

Har du sett något som behöver åtgärdas?
Har du några förslag på förbättringar?


Hör av dig till vaktmästaren!

E-post: ljungbykoloni@hotmail.com

Mobil: 0706819088