Styrelsen

Styrelsen

Lena Rydström

Ordförande

Maritha Karlsson

Kassör

Anders Arvidsson

Ordinarie ledamot

Kent Einarsson

Ordinarie ledamot

Mathias Folke

Suppleant

Robin Karlsson

Vice ordförande

Lena Hjelmqvist

Sekreterare

Pia Sinivaara

Ordinarie ledamot

Carina Holm

Suppleant

Vaktmästaren

Dan Rydström

Har du sett något som behöver åtgärdas?
Har du några förslag på förbättringar?


Hör av dig till vaktmästaren!

E-post: ljungbykoloni@hotmail.com

Mobil: 0706819088